Tablica na budowie

Budowy są takimi placami, gdzie szczególnie trzeba mieć na uwadze względu bezpieczeństwa. Nie tylko jeśli chodzi o osoby, które pojawiają się w jej pobliżu, ale i te, które na terenie budowy przebywają stale. O tym ile jest takich osób i kto nimi dowodzi, zawsze informuje tablica na budowę. Na takiej tablicy umieszcza się nie tylko informacje o tym, jaki charakter ma dana inwestycja budowlana i co w danym miejscu powstaje. Na tablicy umieszcza się też informacje o tym, ilu pracowników może w tym samym czasie przebywać na terenie budowy i kto nadzoruje budową i ma pieczę nad jej bezpieczeństwem.

Wszystkie te ustalenia są bardzo ważne i ich spełnienia wymagają odpowiednie przepisy. Brak zabezpieczeń i ustaleń w tych kwestiach mogą nie tylko pociągać za sobą kary dla kierownika budowy, ale mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracowników, którzy na budowie przebywają. Dla ich bezpieczeństwa wprowadza się kaski i szelki bezpieczeństwa. Dla ich bezpieczeństwa zaleca się chodzenie w specjalnej odzieży i stosowanie kamizelek odblaskowych, które przyczyniają się do tego, że każdy pracownik jest bardziej widoczny. Oczywiście tablica na budowę tych wytycznych nie zawiera. O tych wszystkich sprawach musi pamiętać osoba, która nadzoruje budowę. To jej zadanie i to ona ponosi za to odpowiedzialność. W razie jakichkolwiek wypadków czy nieścisłości to kierownik budowy ponosi odpowiedzialność. A na budowach o wypadki nie trudno. Nieuwaga, pospiech i zwyczajna głupota bardzo często się do wypadków na budowach przyczyniają.